Description: Taiji i TIA Växjö
Hometown: Växjö
Homepage: https://tiavaxjo.se/taijiquan/
About: En grupp för Taiji-utövare i TIA-Växjö
Description: Jag tror på människans möjlighet att vara fri. Det är bara som fri hon har möjlighet att ta ansvar.
About: Jag tror på människans möjlighet att vara fri. Det är bara som fri hon har möjlighet att ta ansvar. Vad jorden behöver är människor som tar ansvar för sig själva, sin del i det gemensamma och för framtiden.
Med ansvar menar jag främst det som på engelska heter responsibility. I mindre grad det ansvar som på engelska heter accountability (det skulle jag vilja kalla tillsvar - att man kan står till svars för sina handlingar). Ansvar kommer av att svara an mot något. Dvs att lägga ett behov till sitt hjärta, göra det angeläget för sig.
Därför är frågor som rör demokrati, delaktighet, inflytande och inte minst utbildning viktiga frågor för mig.
Därför är frågan om vilka programvaror kommunen använder i sina datorer viktig. Titta gärna på filmen om Public Money - Public code!
https://publiccode.eu/sv/

Har du ännu inte frigjort ditt sociala nätverkande? Ett första steg till frigörelse är att följa denna länk: https://diasporafoundation.org/

Jag gillar att vara ute i naturen och i trädgården. Annars håller jag på med musik och med Taijiquan. Fotograferar ibland.


Min Taiji-lärares hemsida: https://www.taijisoce.com/

Klubben där jag ger taijiträning i Växjö: https://tiavaxjo.se/